เครื่องจ่ายน้ำหวาน 1 โถ

รุ่น
NMD12L-1TNMD18L-1T
เครื่องจ่ายน้ำหวาน 2 โถ

รุ่น
NMD12L-1TNMD18L-2T

เครื่องจ่ายน้ำหวาน 3 โถ

รุ่น
NMD12L-1TNMD18L-3T
 
เครื่องจ่ายน้ำหวานชนิดเล็ก

รุ่น
NMS-2T
NMS-3T
NMS-4T