เครื่องทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ

รุ่น
NMC-1K
เครื่องทำน้ำเย็นแบบ2 หัวจ่าย

รุ่น
NMC-2K

เครื่องกรองน้ำ 2 ท่อ

รุ่น
NMW-2T
 
เครื่องกรองน้ำ 3 ท่อ

รุ่น
NMW-3T