เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วยเล็ก

รุ่น
NETU 120S
ขนาด ลึกxยาวxสูง
90x80x190
กำลังการผลิตที่อุณหภูมิ 30°C ก.ก./วัน
122
ถังเก็บน้ำแข็ง
ความจุ/กก.
150
ระบบไฟฟ้า
1200V50Hz
คอมเพรสเซอร์ แรงม้า
2HP
เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วยเล็ก

รุ่น
NETU 360S
ขนาด ลึกxยาวxสูง
90x177x210
กำลังการผลิตที่อุณ
หภูมิ 30°C ก.ก./วัน
360
ถังเก็บน้ำแข็ง
ความจุ/กก.
370
ระบบไฟฟ้า
1200V50Hz
3380V50Hz
คอมเพรสเซอร์ แรงม้า
31/2HP


เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วยใหญ่

รุ่น
NETU 260
ขนาด ลึกxยาวxสูง
90x114x210
กำลังการผลิตที่อุณหภูมิ 30°C ก.ก./วัน
260
ถังเก็บน้ำแข็ง
ความจุ/กก.
225
ระบบไฟฟ้า
1200V50Hz
3380V50Hz
คอมเพรสเซอร์ แรงม้า
21/2HP
 
เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วยใหญ่

รุ่น
NETU 380
ขนาด ลึกxยาวxสูง
90x155x210
กำลังการผลิตที่อุณหภูมิ 30°C ก.ก./วัน
380
ถังเก็บน้ำแข็ง
ความจุ/กก.
300
ระบบไฟฟ้า
1200V50Hz
3380V50Hz
คอมเพรสเซอร์ แรงม้า
3HP

เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วยใหญ่

รุ่น
NETU 460
ขนาด ลึกxยาวxสูง
90x177x210
กำลังการผลิตที่อุณ
หภูมิ 30°C ก.ก./วัน
460
ถังเก็บน้ำแข็ง
ความจุ/กก.
400
ระบบไฟฟ้า
1200V50Hz
3380V50Hz
คอมเพรสเซอร์ แรงม้า
31/2HP
เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วยใหญ่

รุ่น
NETU 1000
ขนาด ลึกxยาวxสูง
174x180x250
กำลังการผลิตที่อุณหภูมิ 30°C ก.ก./วัน
1000
ถังเก็บน้ำแข็ง
ความจุ/กก.
900
ระบบไฟฟ้า
3380V50Hz
คอมเพรสเซอร์ แรงม้า
5.0HPx2