1.เป็นน้ำแข็งชนิดถ้วยรูปทรงกระบอกไม่มีรูตรงกลางเหมือนน้ำแข็งทั่วไปเป็นคุณสมบัติพิเศษทำให้น้ำแข็งละลายช้า

2.ขนาดของน้ำแข็งจะมี 2 ขนาด คือ

   2.1 ถ้วยเล็กจะมีขนาด 2 cm.x2 cm.

   2.2 ถ้วยใหญ่จะมีขนาด 4 cm.x4 cm.

3.ลักษณะของน้ำแข็งจะมีรูปทรงและขนาดที่แน่นอน เพราะผลิตจากบล็อคน้ำแข็งที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย
1.เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วยเล็กจะได้รับความนิยมใช้ในธุรกิจ ประเภทโรงแรม ร้านอาหารภัตตาคาร โรงงาน และ

   มหาวิทยาลัยเนื่องจากน้ำแข็งจะมีขนาดเล็ก ทานง่าย และดูสวยงาม เหมาะสำหรับสถานที่ที่ใส่ใจในเรื่องความสวย

  งามของอาหารและเครื่องดื่ม

2.เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วยใหญ่ จะได้รับนิยมใช้ในธุรกิจ ประเภทร้านอาหาร โรงแรม โรงงาน และการผลิตเพื่อจำหน่าย

   เนื่องจากน้ำแข็งถ้วยใหญ่เป็นที่นิยมของท้องตลาดและเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป